Δομική Εξέλιξη
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

ΕΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (τ.μ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1993

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1020,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1994

4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

934,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1994

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1040,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1995

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

650,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1996

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

975,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1996

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

2240,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1997

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

1600,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1997

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 4ΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2629,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1998

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

780,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1998

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

650,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1998

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΦΙΛΥΡΟ

1380,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1999

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

782,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1999

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

923,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2000

7ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ PARKING

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2349,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2000

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

650,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2001

4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

241,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2001

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

582,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2001

2ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS KΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1200,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2001

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΦΙΛΥΡΟ

544,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2001

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -ΙΣ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

735,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2002

ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΡΑΗ ΦΙΛΥΡΟ

541,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2002

ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΡΑΗ ΦΙΛΥΡΟ

797,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2002

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 7 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

3250,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2002

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

262,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2002

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

471,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2002

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ PILOTIS-ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

956,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2003

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS-ΙΣ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΣΙΝΔΟΣ

745,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2003

8ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1306,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2003

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2661,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2003

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

267,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2004

ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΚΟΡΙΝΗΣ 4 ΑΝΩ ΠΟΛΗ

368,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2004

4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

810,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2004

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1228,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2004

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

850,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2004

6ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1080,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2004

ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS - ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

888,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2004

4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

463,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2004

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS KΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΣΙΝΔΟΣ

965,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2005

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

593,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

2005

ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΦΙΛΥΡΟ

500,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2005

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΣΙΝΔΟΣ

1236,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2005

5ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

909,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2005

3ΟΡΟΦΗ ΜΕ PILOTIS-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

665,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2006

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 3ΟΡΟΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΑΘΗΝΑΣ & ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

661,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2006

3ΟΡΟΦΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΣΙΝΔΟΣ

708,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2006

2ΟΡΟΦΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

1250,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2008

3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

301,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2009

4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS-ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

545,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2009

4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΤΕΓ.PARKING ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1607,00

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Μάθετε πότε λήγει η προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ποιές αυθαιρεσίες τακτοποιούνται και πόσα θα πληρώσετε!!!
Επικοινωνία Δομική Εξέλιξη

Δομική Εξέλιξη

Ανδρέου Δημητρίου 19, Συκιές - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310631379
Κιν: 6944293027, 6986910034
Email: domexel@domexel.gr